Sponsoreret indhold.

I dag findes der et væld af webshops, og aldrig har det været nemmere at få fat i ting, som man har brug for. I takt med, at der jævnligt lanceres nye webshops med smarte produkter, kan det være svært at finde hoved og hale i, hvilke webshops der er til at stole på – både i forhold til kvalitet og pris af varerne, men i særdeleshed også online sikkerhed. Vi giver dig derfor i denne artikel tips til 3 ting, der styrker sikkerheden i din webshop og kundernes online sikkerhed.

 

En webshop med e-mærke

At rigtig mange webshops i dag er utilregnelige, går desværre udover de gode webshops på markedet. Derfor er det vigtigt, at du som noget af det første gør potentielle kunder opmærksomme på, at din hjemmeside er sikker for dem at handle på. Dette gør du bl.a. ved at have en webshop med det velkendte e-mærke. E-mærket giver bl.a. forbrugerne en garanti på, at din webshop er sikker. Du kan ved at være e-mærket bruge logoet til din hjemmeside for at styrke troværdigheden til forbrugeren. For at blive godkendt som certificeret e-mærket webshop, skal du søge om dette på deres portal.

 

Sikre betalingsmuligheder

Når man har udvalgt nogle varer fra en webshop, er næste step at indtaste sine personlige kortoplysninger, så transaktionen kan gå igennem. Her er det vigtigt, at du tilbyder dine kunder nogle gode og sikre betalingsmuligheder, så de får en god købsoplevelse. Der findes nemlig i dag rigtig mange fuphjemmesider, der blot ønsker at bruge kunders privatoplysninger til egen fordel. Alle forretninger er forskellige, og som udgangspunkt er en god webshop løsning skræddersyet til netop din webshop. En samlet betalingsløsning som f.eks. ’Easy’ gør betalingen hurtig og nem for dine kunder samtidig med, at du blot har én betalingsaftale, du skal holde styr på.

 

HTTP eller HTTPS?

I en URL ser du typisk, at der står ”HTTP” foran dit domæne. HTTP står for ’HyperText Transfer Protocol’, og er overordnet det system, der sørger for, at du kan kommunikere via the World Wide Web. Når man har en webshop vil det næsten være uundgåeligt, at der i stedet skal stå HTTPS. S står for Secure, og her sendes vigtige oplysninger og andre data krypteret, hvilket de ikke gør under HTTP. Med HTTPS vil der altså ikke være nogen ubudne gæster, som kan se med på, hvilke data, der udveksles mellem din webshop og forbrugerne, hvilket er med til at højne online sikkerheden.

Vi håber, at du med artiklen har fået inspiration til, hvorledes du kan styrke online sikkerheden for din webshop og dine kunder.

Kategorier: Off topic

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *