Dette indhold er sponsoreret

Hvis du ejer eller er ansat i en virksomhed eller i det offentlige, så har du sikkert på et tidspunkt oplevet, at der skulle indføres nye tiltag eller arbejdsgange. Det kan der være mange gode grunde til. Det kan være svært at komme ind i de nye processer på en konstruktiv måde. Der findes et redskab, Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen, som kan hjælpe med at implementere og styre forandringen. 

Struktur på problemløsningen

Det er nemt at sige, at man skal løse eller ændre noget. Noget andet er at føre det ud i livet. Med Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen får man en struktureret tilgang til det, og den kan bruges på forskellige niveauer i virksomheden. Den er således ikke forbeholdt ledelsen og det strategiske arbejde, den kan også bruges meget konkret. Der er fire steps, som man følger, hvoraf det første step er Plan. Det dækker over, at man definerer hvad problemet er eller hvad, der skal ændres. Man sætter mål og vurderer, hvilke ressourcer, der skal anvendes. Når det indledende er på plads, handler det om at løse problemet på den måde, man har planlagt. Det er Do-fasen. Her kan der være nogle forskellige ting at tage højde for alt efter hvilken virksomhed, man er i. Når gennemførelsesfasen er overstået, så kommer man til Check. Her undersøges det, om man har opnået det, man ville. Man kan sammenligne det forventede resultat, som man kan have beskrevet under Plan, med det faktiske resultat. Når man så ved, hvad man har opnået eller mangler at opnå, kan man reagere. Det sker i Act, hvor man ud fra resultaterne implementerer løsningerne. Herefter starter man med nye målsætninger og en ny planlægningsfasen. Man kan dog være nødt til at springe i stepsene. Fx hvis Check-fasen viser, at man er helt galt på den, så bør man hoppe tilbage til Plan-fasen og starte forfra. 

Hold fast i den løbende kvalitetsforbedring

Ved at anvende Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen får I en oplagt mulighed for at arbejde med det løbende kvalitetsarbejde. Da modellen er procesorienteret, kan I fortsætte med at forbedre en arbejdsgang igen og igen. Ikke nok med at I kan, så bør I gøre det, da længerevarende anvendelse af modellen både gør den mere kendt i organisationen og ikke mindst meget lettere at arbejde med. Når Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen først er godkendt af medarbejderne, er den lige til at bruge igen næste gang. Således skal man også overveje, hvordan man præsenterer modellen for sine ansatte eller sine kollegaer. Det kan også give mening, at tænke over, hvem der bruger den til hvad, så det er et redskab, der anvendes bevidst og kontinuerligt.

Kategorier: Off topic