Sponsoreret indhold:

Digital kriminalitet har fyldt meget i medierne i de senere år, efterhånden som den digitale verden bliver en mere integreret del af dagligdagen. Tænk for eksempel på, når du logger på din netbank fra tid til anden, gør brug af din e-boks eller skriver en mail til din chef. Her gør du brug af den digitale verden, hvor det førhen slet ikke var en mulighed. Den digitale verden har således ageret udskifter for den analoge verden, og i dag ser man, at borgere har store dele af deres liv på internettet. Af denne grund er det relevant at snakke om digital kriminalitet, da denne form for kriminalitet i høj grad er den, som vi for fremtiden skal passe på.

Hvad er digital kriminalitet?

Digital kriminalitet kan i korte træk forklares som en form for kriminalitet, hvor man gør brug af internettet og dennes teknologi. Da internettet for mange kan være en abstrakt og udefinerbar størrelse, kan kriminaliteten udført på internettet også i første omgang synes uhåndgribelig og svær at forstå. Ikke desto mindre er det vigtigt at kende til de mest almindelige former for digital kriminalitet, for at man således kan sikre sig imod, at der sker for en selv.

1.Dokumentfalsk

Eftersom store dele af samfundets dokumenter og underskrifter er blevet digitaliserede, vil dokumentfalsk således også være en del af den digitale kriminalitet. I grove træk kan dokumentfalsk forklares med, at der bliver snydt med underskrifter eller vigtige dokumenters indhold som eksempelvis kørekort, eksamener, skattepapirer eller andet. Hvis du er interesseret i at vide mere, så læs mere om dokumentfalsk her.

2. Phishing beskeder

Måske har du prøvet at få tilsendt en mail eller en besked på din mobil, hvor det anbefales af dig at sende kontooplysninger eller dit CPR-nummer til afsenderen af beskeden. Disse beskeder kan se meget suspekte ud, og der vil som oftest være et link, du bliver bedt om at trykke på. Disse mails eller beskeder har til hensigt at få fortrolige oplysninger ud af dig for at få adgang til din bankkonto eller lignende. Derfor må man aldrig klikke på det tilsendte link eller sende oplysninger afsted til disse afsendere, du ikke kender.

3.Overvågning

Overvågning er noget, man mange gange må tage sig til takke med, da der rundt omkring i butikker, parkeringskældre mm., gøres brug af overvågningskameraer for at holde sikkerheden ved lige. Langt de fleste borgere vil i denne henseende være indstillet på, at dette er en nødvendighed, for at vi alle kan føle os mere sikre i hverdagen. Når overvågningen bliver ufrivillig og kommer fra din computer eller mobil, der er blevet hacket, opstår problemet for mange. Denne type overvågning klassificeres også som digital kriminalitet, idet det mange gange foregår over digitale enheder som eksempelvis en computer, en tablet eller mobil.

Kategorier: Online Sikkerhed